Προϊόντα

ΣΤΕΒΙΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Κάθε παρτίδα παραγωγής πριν διατεθεί στην αγορά, ελέγχεται χημικά για:

– Το Μικροβιακό της φορτίο
– Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
– Ύπαρξη Βαρέων μετάλλων
– Ραδιενεργό μόλυνση


Για τον καταναλωτή η επώνυμη αυτή πρόταση προϊόντων στέβιας, είναι η εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια που θα απολαύσει.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ