Ένταση γλυκύτητας

Αν και δύσκολα θα συγκρατήσετε τα ποσοστά γλυκύτητας του πίνακα, για να κατανοήσετε τις ενδείξεις μιας ετικέτας, πάντως θα αντιληφθείτε πως σε μια σύγκριση 2 προϊόντων στέβιας περισσότερο μετρά το ποσοστό γλυκύτητάς τους, παρά η ίδια τους η ποσότητα (το βάρος τους)…

Στεβιο-γλυκοζίτες

Τα φύλλα της στέβιας περιέχουν 12 πρωτοβάθμιους στεβιο-γλυκοζίτες. Κάθε γλυκοζίτης έχει μια μοναδική γλυκύτητα και αρωματικό προφίλ, που επηρεάζει τη γεύση και τη γλυκύτητα των εκχυλισμάτων και το τελικό προϊόν των τροφίμων και ποτών. Από τους βασικούς στεβιο-γλυκοζίτες, το πιο άφθονο στο φύλλο και το πιο γνωστό στον κλάδο είναι η Rebaudioside Α. Αυτός ο στεβιο- γλυκοζίτης θεωρείται ο πιο γλυκός των πρωτογενών γλυκοζιτών.

Εκχυλίσματα στέβια Όπως και οι στεβιο-γλυκοζίτες, κάθε εκχύλισμα στέβια διαθέτει επίσης ένα διαφορετικό βαθμό έντασης γλυκύτητας που βασίζεται στο προφίλ των γλυκοζιτών καθώς και το τελικό προφίλ του προϊόντος:

Γλυκοζίτες

Εύρος της έντασης γλυκύτητας

Dulcoside A

50 – 120 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Rebaudioside A

250 – 450 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Rebaudioside Β

300 – 350 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Rebaudioside C

50 – 120 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Rebaudioside D

250 – 450 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Rebaudioside Ε

150 – 300 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Steviolbioside

100 – 125 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Stevioside

100 – 300 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Για χρήση ως συστατικό τροφίμων και ποτών

  • Εκχύλισμα Rebaudioside A με συγκέντρωση άνω του 95% είναι περίπου 450 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 80% είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 60% είναι περίπου 250 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 90% είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.

 

Για χρήση ως συστατικό Συμπληρωμάτων Διατροφής

  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 90%,είναι περίπου 250 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%,είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.